Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 22.09.2018 10:58:21 

KYNOLOGICKÝ KLUB TURANY

Medzinárodný skúšobný poriadok IPO

 

Medzinárodný skúšobný poriadok.

I P O 1

Minimálny vek psa 18 mesiacovStopa - vlastná, dlhá najmenej 300 krokov, minimálne 20 min.stará, dva lomy (cca 90°), 3 úseky, predmety psovoda, čas na vypracovanie 15 min.              100

Poslušnosť        

ovládatelnosť bez vodidla           20

odloženie v sede za pochodu    10

odloženie v leže za pochodu s privolaním            10

aport voľný,       10

aport skokom   15

aport šplhom    15

vysielanie vpred s odložením    10

dlhodobé odloženie      10

Celkom                100

Obrana

vyhladanie figuranta      5

vystavenie a vyštekanie              10

pokus o útek figuranta20

obrana psa pri strážení35

útok na psa za pohybu  30

Celkom                100

Celkom (stopa, poslušnosť, obrana)      300

 

I P O 2

Minimálny vek psa 19 mesiacovStopa - cudzia, dlhá najmenej 400 krokov, minimálne 30 min.stará, 3 úseky, 2 lomy (cca 90°). Časový limit na vypracovanie stopy 15min.         100

Poslušnosť        

ovládatelnosť bez vodidla           10

odloženie v sede za pochodu    10

odloženie v leže za pochodu s privolaním            10

odloženie v stoji za pochodu     10

aport voľný,       10

aport skokom   15

aport šplhom    15

vysielanie vpred s odložením    10

dlhodobé odloženie psa              10

Celkom                100

Obrana

vyhladanie figuranta      5

vystavenie a vyštekanie              10

pokus o útek figuranta10

obrana psa pri strážení20

doprovod zozadu            5

prepad psa pri doprovode          30

útok na psa za pohybu  20

Celkom                100

Celkom (stopa, poslušnosť, obrana)      300

 

I P O 3

Minimálny vek psa 20 mesiacovStopa - cudzia, dlhá najmenej 600 krokov, minimálne 60 min.stará, 5 úsekov, 4 lomy (cca 90°), 3 predmety. Časový limit na vypracovanie stopy 20min.    100

Poslušnosť        

ovládatelnosť bez vodidla           10

odloženie v sede za pochodu    10

odloženie v leže za poklusu s privolaním              10

odloženie v stoji za poklusu s privolaním             10

aport voľný        10

aport skokom   15

aport šplhom    15

vysielanie vpred s odložením    10

dlhodobé odloženie psa              10

Celkom                100

Obrana

vyhladanie figuranta      10

vystavenie a vyštekanie              10

pokus o útek figuranta10

obrana psa pri strážení20

doprovod zozadu            5

prepad psa pri doprovode          15

útok na psa za pohybu  10

obrana psa pri strážení20

Celkom                100

Celkom (stopa, poslušnosť, obrana)      300

 

 

IPO - FH

 

medzinárodná skúška psa stopára IPO-FH

Minimálny vek psa 20 mesiacovStopa - 2 cudzie stopy, každá dlhá 1800 krokov, asi 180 min.staré, 8 úsekov, 7 lomov, 7 predmetov + 1 identifikačný predmet (nehodnotí sa), kríženie. Časový limit na vypracovanie stopy 45min.

rozdelenie bodov           1. deň   2. deň   Celkom

sledovanie stôp               80           80           160 bodov

predmety (6x3+1x2)         20           20           40 bodov

Celkom                              100         100         200 bodov

 

 

 

Hodnotenie predvádzaných cvikov sa prevádza známkamy a bodmy. Známka a k nej prislúchajúce body musia odpovedať predvedeným cvikom.

 

Bodová tabuľka

 počet bodov     výborne              veľmi dobre       dobre   uspokojivo         nedostatočne

5,0                             5,0                             4,5               4,0               3,5                       3,0-0

10,0                         10,0                         9,5-9,0             8,5-8,0        7,5-7,0                   6,5-0

15,0                   15,0-14,5                     14,0-13,5         13,0-12,0    11,5-10,5                10,0-0

20,0                   20,0-19,5                     19,0-18,0         17,5-16,0    15,5-14,0                13,5-0

30,3                   30,0-29,0                     28,5-27,0         26,5-24,0    23,5-21,0                20,5-0

35,0                   35,0-33,0                     32,5-31,5         30,5-28,0    27,5-24,5                24,0-0

70,0                   70,0-66,5                     66,0-63,0         62,5-56,0    55,5-49,0                48,5-0

80,0                   80,0-76,0                     75,5-72,0         71,5-64,0    63,5-56,0                55,5-0

100,0                100,0-96,0                    95,5-90,0         89,5-80,0    79,5-70,0                69,5-0

 

 

Percentuálny prepočet  Výborne            najmenej 96%

Veľmi dobre      95 - 90 %

Dobre   89 - 80 %

Uspokojivo        79 - 70 %

Nedostatočne  menej ako 70 %

 

 

 

Pokiaľ pes v každom oddiele príslušného stupňa skúšky získá najmenej 70% možných bodov, je skúška hodnotená ako splnená.

Najvyšší počet bodov    výborne              veľmi dobre       dobre   uspokojivo         nedostatočne

                              100          100-96                   95-90              89-80        79-70                       69-0

                              300          300-286                 285-270         269-240     239-210                   209-0

                      200 (FH)        200-192                  191-180         179-160      159-140                  139-0

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist