Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 22.07.2014 21:49:09 

KYNOLOGICKÝ KLUB TURANY

Plán akcií

Nový blok - dvojklikom tu zahájite úpravu bloku...

Kalendár kynologických akcií 2011

 

 

Združenie technických

a športových činností SR

 

Zväz športovej kynológie

 

Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov

Sekretariát Hlavná plemenná kniha servisné stredisko Redakcia novín kynológov

 

Kancelária:

Medený Hámor 7

974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048/414 40 99

e-mail:suchno@suchno.sk

www.suchno.sk

 

Zväz športoveJ kynológie SR

 

Sekretariát servisné stredisko. Redakcia novín kynológov

Kancelária:

Medený Hámor 7

974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048/414 40 99

e-mail: zsk-sr@zsk-sr.sk

www.zsk-sr.sk

 

 

 

1. MEDZINÁRODNÉ AKCIE

22. - 23.01.Medzinárodná výstava psov, CACIB, Trenčín

                   SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, tel./fax: 02/524 922 98, skj@skj.sk

18. - 20.02.Medzinárodná výstava psov, CACIB, Prešov

14. - 17.04.MS FCI-FH, Chorvátsko, Zadar

14. - 15.05.2xMedzinárodná výstava psov, CACIB, Bratislava

04. - 05.06.Medzinárodná výstava psov, CACIB, Nitra

11. - 12.06.Štrba – M SR SÚCHNO, CACIT /SVV1, SVV3, IPO1, IPO3/

                   3.kolo kvalifikačných pretekov na MS WUSV a FCI

                   Rozhodcovia IPO3 – A: J.Benovič, B: I.Lengvarský, C: R.Markschläger

                   Figuranti IPO3 – R.Prokopec, P.Mičuch

                   Rozhodcovia IPO1 – A+B: O. Bihari, C: R.Markschläger

                   Rozhodcovia SVV3 – J.Štaudinger

                   Rozhodcovia SVV1 – E.Moré

                   Kontakt: Ján Garajček, 29.januára 634, 059 38 Štrba

23. - 26.06.MS Universalsieger, Rakúsko, Linz

23. - 24.07.Medzinárodná výstava psov, CACIB, Košice

20. - 21.08.2x Medzinárodná výstava psov, 2xCACIB, Bratislava

08. - 11.09.MS FCI – Nemecko, Rheine

06. - 09.10.             MS WUSV – Ukrajina, Kyjev

28. - 30.10.Tomášov – M SR ZŠK – CACIT, Kormorán Cup 2011

Rozhodcovia - A: MUDr. J. Tichý, B: D. Majtas, C: P. Wahlström

Kontakt: Anton Strasser, Svätej Trojice 1, 900 44 Tomášov, 0905815854

20. - 23.10.ME IPO FH, Rakúsko

19. - 20.11.Medzinárodná výstava psov, CACIB, Nitra

 

2. NÁRODNÉ AKCIE

02.07.         Košice – MSR malých plemien podľa ZMMP, SMP1, SMP2 so zadaním skúšky

                   Rozhodca: Š.Szabó

                   Kontakt:Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841

13.08.         MSR-KCHPBr  /SMP1, SVV1, IPO1, IPO3/

                   Rozhodcovia: SMP + SVV: J.Sitarčík, IPO: O.Bihari

                   Kontakt: Mgr. Jaroslav Sitarčík, Rúbanisko III/12, 984 03 Lučenec, 0911209714

03. - 04.09.Košice – Putišov Memoriál, CACT /SVV1,2,3, IPO1,2,3/ so zadaním skúšky,

                   Rozhodcovia: SVV- .Bihari, IPO-P.Lengvarský

                   Kontakt: Bc. Burianová, Husková 51, 040 23 Košice, 0908092841

10. – 11.09.            Malý Lapáš, M SR Obedience

                   Rozhodca: P.Tamáši

                   Ing. I.Tkáčová, Líščie Nivy 2, 821 08 Bratislava, 0908466705

24. – 25.09.            Vranov n.Topľou – M SR IPO-FH, 1.kolo kvalifikačných pretekov na MS IPO-FH 2012, kvalifikácia o priamy postup na ME IPO-FH

                   Rozhodcovia: R.Danek, P.Čurila

Kontakt: Igor Lengvarský, Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou, 0905249334

17. – 18.09.            Hlavná špeciálna výstava NO

 

3. KVALIFIKAČNÉ PRETEKY NA majstrovstvá sveta

26.-27.03.   Lučenec – Kvalifikačný pretek na MS IPO-FH 2011 - 2.kolo,

                   Rozhodcovia : Z. Tatarko, R.Danek

                   Kontakt: Peter Dóža, Sadová 26, 984 01 Lučenec

09. – 10.04.         Veľká Paka – Kvalifikačný pretek na MS WUSV a FCI podľa IPO3 –1.kolo,

                   Rozhodcovia IPO3 – A: J.Klíma, B: I.Lengvarský, C: J.Benovič

                   Figuranti IPO3 – M.Barlík, M.Kuštár

                   Rozhodcovia IPO1– M.Bočkai, M.Ráček

                   Kontakt:Jozef Domonkoš, 930 51 Malá Paka 104, 0948000601

07. – 08.05.         Lazany – Kvalifikačný pretek na MS WUSV a FCI podľa IPO3 – 2. kolo

                   + pretek o pohár starostu obce Lazany /so zápisom skúšky/

                   Rozhodcovia IPO3 – A: I.Lengvarský, B: J.Benovič, C: M.Pejša

                   Figuranti IPO3 – J.Húšťava, D.Mecner

                   Rozhodcovia IPO1 – V.Ružička, V.Hübsch

                   Kontakt:Zuzana Martináková, Rázusa 6/2, 971 01 Prievidza

11. - 12.06.Štrba – Kvalifikačný pretek na MS WUSV a FCI podľa SchH3 – 3.kolo,

                   /ako súčasť M SR SÚCHNO/

                   Rozhodcovia: IPO3 – A: J.Benovič, B: I.Lengvarský, C: R.Markschläger

                   Figuranti IPO3 – R.Prokopec, P.Mičuch

                   Rozhodcovia IPO1 – A+B: O.Bihari, C: R.Markschläger

                   Rozhodcovia SVV3 – J.Štaudinger

                   Rozhodcovia SVV1 – E.Moré

                   Kontakt: Ján Garajček, 29.januára 634, 059 38 Štrba

24. – 25.09.         Vranov n.Top. – 1.kolo kvalifik. na MS IPO-FH 2012, kvalifik.o priamy postup na ME IPO-FH,

                   M SR IPO-FH, Rozhodcovia: Danek, Čurila,

                   Kontakt: Mgr.Igor Lengvarský, Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľov, 0905249334

 

Postupový kľúč na MS FCIa MS WUSV – započítavajú sa 2 najlepšie kompletné súčty z 3.kvalifikačných pretekov pri splnení limitu 540 bodov. Body sa môžu použiť len zo súťaží, kde bol splnený limit v každej disciplíne A/70, B/70, C/70.

Na MS FCI a WUSV postupuje max. 5 pretekárov

V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok vypadnutie reprezentanta z dôvodu úhynu psa, alebo úrazu, má Prezídium ZŠK SR právo rozhodnúť o doplnení reprezentačného družstva ďalšími pretekármi do počtu 5, podľa poradia umiestnenia a v osobitných prípadoch aj pri nesplnení bodového limitu.

Reprezentantom môže byť len občan Slovenskej republiky.

Postupový kľúč na MS stopárov - Z prvého kola postupuje 6 najlepších do druhého kola. Z druhého kola postupujú dvaja najlepší na MS stopárov. Postup je v kompetencii Prezídia ZŠK SR.

 

Na pretekoch so zadaním skúšky (napr.CACIT), môže byť psovi zapísaná skúška do pracovného listu len v prípade, že má splnenú požadovanú skúšku nižšieho stupňa.

Meniť a nahrádzať rozhodcov na jednotlivé disciplíny všetkých kvalifikačných pretekov môže usporiadateľ akceptovať len po predchádzajúcom schválení Prezídiom ZŠK SR. Prezídium ZŠK SR si vyhradzuje právo zmeny personálneho obsadenia akcií v mimoriadnych prípadoch.

UPOZORNENIE:

Pretekári, zúčastnení na jednotlivých pretekoch, sú povinní zúčastniť sa slávnostného vyhodnotenia pretekov. Pokiaľ sa

pretekári slávnostného vyhodnotenia nezúčastnia, alebo z pretekov odstúpia (s výnimkou zdravotných problémov psa),

budú diskvalifikovaní a nebude im umožnený štart na nasledujúcich kvalifikačných pretekoch. Jednotlivé priestupky bude riešiť disciplinárna komisia ZŠK SR.

4. OBLASTNÉ VÝSTAVY NO

02.04.         Gbely, Mgr.Dušan Vrbňák, Štefánikova 381, 908 45 Gbely                                            D. Oeser /SV/

16.04.         NitraMalý Lapáš, Martin Tóth, 951 01 Malý Lapáš 1                                          W. Nordsieck /SV/

07.05.         Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93                                                                         J. Stiegler /SV/

 

14.05.         Košice, Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841     J. Sudimák

09.07.         Bytča, Miroslav Koniar, Malá Bytča 123, 014 01 Bytča                                                    A. Majsniar

03.09.         Trstice, Karol Tóth, 925 42 Trstice 1100, 0908056840                                                    A. Majsniar

 

 

Na uvedené oblastné výstavy NO deleguje rozhodcov Chovateľská skupina SÚCHNO na návrh (požiadanie) usporiadateľa.

Na výstavách v triede dospelých NO psov i sučiek je podmienkou k účasti platný RTG DBK a DLK (jedince narodené

po 1.1.2006) a skúška z výkonu (platí aj ZM).

Exportovaní jedinci v majetku slovenských chovateľov musia mať exportný preukaz pôvodu a musia byť zapísaní do

plemennej knihy SÚCHNO. V opačnom prípade sa takýto jedinci nemôžu zúčastniť na výstave.

5. BONITÁCIE NO

21.05.         Košice-Krásna, Lucia Prokopová, Sputníková 7, 040 12 Košice, 0905543538Sudimák

28.05.         Šamorín, Štefan Pongrácz, Hviezdna 5, 931 01 Šamorín, 0903864849                             Kadlecaj

25.06.         Banská Belá, Milan Babirád, 966 15 Banská Belá 241                                                 Mgr. Štaudinger

25.09.         Nitra-Chrenová, Martin Tóth, 951 01 Malý Lapáš 1                                                        Mgr. Kočajda

15.10.         Štrba, Ján Garajček, 29.januára 634, 059 38 Štrba                                                            Majsniar

22.10.         Senica-Čáčov, Eduard Bartoň, Čáčov 252, 905 01 Senica, 0904580790                          Kadlecaj

05.11.         Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93                                                                         Mgr. Kočajda

                  

5a/. BONITÁCIE SV

03.04.         Rohožník, MVDr. Vladimír Salai, 906 38 Rohožník 347, 0905521887                            D. Oeser /SV/

17.04.         Banská Bystrica, Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica   W. Nordsieck /SV/

08.05.         Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93                                                                         J. Stiegler /SV/

23.10.         Rohožník,MVDr. Vladimír Salai, 906 38 Rohožník 347, 0905521887                            D. Oeser /SV/

 

 

Medzinárodné /IPO + SchH/

26.03.      Rohožník, MVDr. Vladimír Salai, 906 38 Rohožník 347, 0905521887                            Holger Eller           Rozhodca musí byť delegovaný príslušným zväzom!

02.04.      Chorvátsky Grob, Milan Sobolič, Dlhá 21, 900 26 Ch. Grob                                           Hamerlík  

03.04.      Vranov n. T., P.Lengvarský, Na Hrunku 52, 093 01 Vranovnad Topľou          Fabian

10.04.      Nitra, Ing. Jaroslav Bako, Pod Kostolom 428/81, 951 48 Járok, 0904392898  Tóth

16.04.      Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slov.Grob, 0905 554997           Hinerová

16.04.      Pobedím, Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323, 0903250359                                  Adamuščin

                skúšky sa uskutočnia vrámci preteku                   

16.04.      Štrba, Jaroslav Vnenčák, Markušovského 503, Štrba, 0903626049               I.Lengvarský

16.04.      Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93                                                                          Mažári

30.04.      Bratislava /KK SI/, Ing. Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 821 08 Bratislava        Hinerová

0908466705, BH skúšky                                        

30.04.      Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice, 0905483036          Klíma  

30.04.      Lučenec, Peter Dóža, Sadová 26, 984 01 Lučenec                                                              Tatarko

01.05.   Sabinov, JánMihalik, Ružová 59, 083 01 Sabinov                                                 Čurila

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

07.05.      Piešťany, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 10 Piešťany,0915721324                               Sobolič

0903353926                                                                                                                                           

6.–8.05.Lazany, Zuzana Martináková, M.Rázusa 6/2, 971 01 Prievidza                           Benovič

skúšky sa uskutočnia vrámci preteku                                                                                 I. Lengvarský                                                     

Pejša  

14.05.      Bardejov, Martina Mizeráková, Timravy 15, 085 01 Bardejov                                      P.Lengvarský

14.05.      Brezno, Marian Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno                                                 Kucková

15.05.      Mladosť-Mestečko, MVDr.Eva Klímová, 972 15 Kľačno 326, 0903102686    Danek

21.05.   Žilina, Rudolf Danek, Zahradnícka 37, 010 04 Žilina, 0905538582                       Kucková

21.05.      Detva, Radomír Lipták, Piešť I. č.268, 962 12 Detva                                                          Honíšková

28.05.      Malacky, Ing. Milan Freund, Nová 39, 901 01 Malacky                                    Bočkai

28.05.      Trenčín, Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 01 Trenčín                                                         Adamuščin

skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

28.05.      Košice, Jozef Poruban, 1.Mája 11, 040 18 Košice                                                               Sudimák

28.05.      Brezno, Marian Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno                                                 Kucková

11.06.      Púchov, Jozef Mikula, Dolné Kočkovce 106, 020 01 Púchov                                            Klíma

IPO1 – skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

25.06.      Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov                  I.Lengvarský

02.07.      Košice, Lucia Prokopová, Sputniková 7, 040 12 Košice                                      Fabian

27.08.      Prešov, Jaroslav Bielek, Lidická 11, Prešov, 0915935061                           P.Lengvarský

skúšky sa uskutočnia vrámci preteku                                        

03.09.      Nitrica, Juraj Fodora, 958 54 Hradište 370                                                                         Tóth   

skúšky sa uskutočnia v rámci preteku

3.-4.09.Košice, Bc. Burianová, Hušková 51, 040 23 Košice, 0908092841                    P.Lengvarský

skúšky sa uskutočnia vrámci preteku                                         

10.09.      L.Mikuláš, Pavol Pavnica, Jefremovská 614/7, 032 04 L.Mikuláš, 0905343352     Danek

11.09.      Mladosť-Mestečko, MVDr.Eva Klímová, 972 15 Kľačno 326, 0903102686    Honíšková

17.09.      Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slov.Grob, 0905 554997           Sobolič

 

17.09.      Slov. Nové Mesto, Tomáš Seress, Školská 234, 076 33 Slov.N.Mesto                          I.Lengvarský

24.09.      Senica-Čáčov, Eduard Bartoň, 905 01 Čáčov, 0904580790                                               Salai

24.09.      Trenčín, Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 01 Trenčín                                                         Ružička

24.09.      Imeľ, Vojtech Hübsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908 415920                   Benovič

BH, IPO – skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

25.09.      Levoča, Attila Pápišta, J.Czauczika 6, 054 01 Levoča                                                         Fabián

01.10.      Blatné, MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25/A, 900 24 Veľký Biel                                           Bočkai

02.10.      Devínska Nová Ves, Andrej Dudáš, Š.Králika 16, 841 01 Bratislava,                               Sobolič

0903860817

08.10.   Mladosť Mestečko, Bc. Ivan Suchánek, Komenského 1651/88, 020 01 Púchov   Honíšková

08.10.   Liptovský Hrádok, Libor Záhradník, Belánská 578, 033 01 L.Hrádok                Danek

             0903353926

08.10.      Poprad, Slavomír Mišurda, Mládeže 22, 058 01 Poprad                                    Marton

15.10.      Nitra, Maroš Svitač, Hanulova 4, 949 12 Nitra, 0908062306                                             Majtas

skúšky sa konajú vrámci preteku

15.10.   Žilina, Rudolf Danek, Zahradníčka 37, 010 04 Žilina, 0905538582                       Tatarko

15.10.      Párnica, Ján Franko, 027 52 Párnica 240, 0905525663                                                      Honíšková

15.10.   Košice, Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841         Marton

15.10.      Detva, Radomír Lipták, Piešť I. Č.268, 962 12 Detva                                                         Bihari

22.10.      Chorvátsky Grob, Milan Sobolič, Dlhá 21, 900 26 Ch. Grob                                           Kozárek

22.10.      Pobedím, Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323, 0903250359                                  Sobolič

skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

22.10.   Martin, Mgr.Martina Babíková, S.Chalúpku 16, 036 01 Martin                            Danek  

22.10.      Lučenec, Peter Dóža, Sadová 26, 984 01 Lučenec                                                              Kucková

23.10.      Nitra, Martin Tóth, 951 01 Malý Lapáš 1                                                                    Ružička, Klíma

skúšky sa konajú vrámci poteku                                                                                             Eitler, Ráček                                                    

22.-23.10. Košice,Ing. Valéria Ostrolúcka, Podhradová 13, 040 01 Košice                       Bihari

0905923031

skúšky sa uskutočnia vrámci preteku    

29.10.      Dolná Streda, Ivan Dobiš, Mierové námestie237, 925 51 Šintava                     Majtas

29.10.      Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice                                Tóth  

29.10.   Rohožník, MVDr. Vladimír Salai, 906 38 Rohožník 347, 0905521887                               Holger Eller                  Rozhodca musí byť delegovaný príslušným zväzom!    

29.-30.10. Košice, Lucia Prokopová, Sputniková 7, 040 12 Košice                                    Čurila

skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

19.11.      Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 085 01Bardejov                P.Lengvarský

 

 

UPOZORNENIE

Z rozhodnutia Výcvikovej komisie WUSV platí pre skúšku SchH1 pri disciplíne obrana

na splnenie limitu skúšky 70 bodov. Tento limit (70 bodov) neumožňuje pokračovanie

na skúšku SchH2. V prípade záujmu o účasť na vyššej skúške musí byť skúška SchH1

zopakovaná so splneným limitom 80 bodov.

 

 

c/ OBEDIENCE

07.-08.05.               Malý Lapáš, 1. pretek ligy Obedience, Ing. I.Tkáčová, Líščie Nivy 2,                  Tamáši

                821 08 Bratislava, 0908466705                            

18.-19.06.               Turčianske Teplice, 2. pretek ligy Obedience, Ing. I.Tkáčová,                              Ďurka

                Líščie Nivy ,821 08 Bratislava, 090846670515.08.

13.08.      Skalica, Ján Vašečka, Školská 27, 909 01 Skalica                                                 Tamáši

d/ Špeciálne skúšky+ SVV3

 - môžu sa vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov u rozhodcov: p. Adamčiaková, Benovič, Čurila, Hamerlík, Kadlecaj, Klíma, I.Lengvarský, P.Lengvarský, Majtas, Malina, Mazúr, Palec, Petruš, Ráček, Ružička, Sláčková, Sudimák, Szabó, Šaliga, Štaudinger, Štrba, Tatarko

e/ Skúšky malých plemien

 - skúšky malých plemien sa môžu vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne

s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov v jednom

termíne u rozhodcov:

p Adamčiaková, Benovič, Gajdoš, Kadlecaj, Kozárek, I.Lengvarský, Majtas, Malina, Petruš, Prouza, Sitarčík, Slačková, Sudimák, Szabó, Štaudinger, Tatarko.

 

f/ SKÚŠKY VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU (SVV)

19.03.   Šamorín, Štefan Pongrác, Hviezdna 5, 931 01 Šamorín                                           Majtasová

26.03.   Leopoldov, Jozef Tkáč, Gucmanova 656/14, 920 41 Leopoldov, 0905920963                       Sobolič

26.03.   Gbely, Mgr. Dušan Vrbňák, Štefánikova 381, 908 45 Gbely                                   Bočkai

26.03.   Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88                                                              Ružička

03.04.   Piešťany-Bodona, Bc. Milan Komadel, Jánošíkova 66, 921 01 Piešťany                Malina

             0903 868975, skúšky sa uskutočnia vrámci preteku               

09.04.   Kolačno, Miloš Hudok, 958 41 Kolačno 243                                                          Nalevanko

09.04.   Nitra, Ing. Jaroslav Bako, Pod Kostolom 428/81, 951 48 Járok, 0904399898                        Mazúr

10.04.   Hokovce, Tibor Bagonya, Mládežnícka 21, 936 01 Šahy                                         Štaudinger

16.04.   Pobedím, Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323                                                             Ružička

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

16.04.   Kolárovo, M.Molnár, Mierová 119, 946 03 Kolárovo, 0915111705                       Hübsch

16.04.   Vyhne,Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93                                                               Mažári

23.04.   Lučenec, Mgr. Jaroslav Sitarčík, Rúbanisko III/12, 984 03 Lučenec                        Bihari

30.04.   Malacky, Ing. Milan Freund, Nová 39, 901 01 Malacky                                          Majtasová

30.04.   Rohožník, MVDr. Vladimír Salai, 906 38 Rohožník 347, 0905521887                   Malina  

30.04.   Liptovský Mikuláš, Pavol Pavnica, Jefremovská 614/7, 031 04 L. Mikuláš,            Adamčiaková

             0905343352

30.04.   Banská Bystrica, Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 5, 974 01 Banská Bystrica          Teren

 

30.04.   Košice, Bc. Michaela Burianová, Húsková 51, 040 23 Košice, 0908092841           Moré

30.04.   Prešov, Andrej Sabanoš, Šípková 1, Prešov, 0911438581                                      Sudimák

30.04.   Košice, Jozef Poruban, 1.Mája 11, 040 18 Košice                                                    Marton

01.05.   Sabinov, Ján Mihalik, Ružová 59, 083 01 Sabinov                                                  Moré

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

07.05.   Trenčín, Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 01 Trenčín                                              Tóth

07.05.   Turčianské Teplice, Dušan Krupa, Kuzmányho 2, 039 01 Tur.Teplice                    Klíma   

             0905211118

07.05.   Drienov, Marián Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov                                                Želtvayová

14.05.   Polícia Slovakia /len pre potreby PZ/                                                                      Kozárek

14.05.   Námestovo, František Ptačin, Mieru 275/4, 029 01 Námestovo, 0903517691                        Kormoš

14.05.   Liptovský Hrádok, Libor Záhradník, Belánská 578, 033 01 L.Hrádok,                  Adamčiaková

             0903353926

21.05.   Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slov.Grob, 0905 554997                Palec

21.05.   Martin, Mgr.Martina Babíková, S.Chalúpku 16, 036 01 Martin                               Nalevanko

28.05.   Stará Turá, Ľubomír  Machovič, Mýtna 144/4, 916 01 Stará Turá                         Šaliga

28.05.   Trenčín, 2.kolo Trend cupu /IPO, SVV/ so zadaním skúšky,                                                  Salai

             Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 01 Trenčín

28.05.   Trstená, Milan Frelich, Trstená 1142/42, 0903513542                                            Kačnik

28.05.   Poprad, Slavomír Mišurda, Mládeže 22, 058 01 Poprad                                         Blaško

28.05.   Jaklovce. Slavomír Janoško, Geologická 47, 056 01 Gelnica, 0905271804            Moré    

11.06.   Púchov, Jozef Mikula, Dolné Kočkovce 106, 020 01 Púchov                                  Nalevanko

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku  

18.06.   Lučenec, Mgr. Jaroslav Sitarčík, Rúbanisko III/12, 984 03 Lučenec + PZ                Gajdoš

19.06.   Levoča, Attila Pápišta, J.Czauczika 6, 054 01 Levoča                                              Szabó

25.06.   Jablonica, MVDr. Ján Hamerlík, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica                        Majtas

09.07.   Pliešovce, Bc. Ivan Teren, Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce                                             Štaudinger

             skúšky sa uskutočnia vrámci tábora

02.07.   Košice –ZMMP, SMP1, SMP2, Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice,           Szabó

             0908092841, skúšky sa uskutočnia vrámci preteku                                              

27.08.   Piešťany-Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany                                             Tóth

27.08.   Alekšince, Róbert Faltus, 951 22 Alekšince 46, 0903811737                                  Sobolič

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

27.08.   Stropkov, Marián Bučko, Letná 258, 091 01 Stropkov, 0910597860                     Sudimák

27.08.   Prešov, Jaroslav Bielek, Lidická 11, Prešov, 0915935061                                       Marton

03.09.   Nitrica, Juraj Fodora, 958 54 Hradište 370, 0907611055                                        Šaliga  

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

03.09.   Prešov, Peter Špes, Clementisová 10, Prešov, 0907457683                                     Želtvayová

3.-4.09.                                                                                                                        Košice, Bc. Michaela Burianová, Húsková 51, 040 23 Košice, 0908092841                                                                                                                                    Bihari

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku                        

10.09.   Jablonica, MVDr. Ján Hamerlík, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica                        Benovič

             skúšky PZ

10.09.   Drienov, Marián Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov                                                Čurila   

10.09.   Modra, Martin Valla, Kaštanová 28, 920 01 Hlohovec, 0910954241                      Hinerová

             0908510955

10.09.   Čakajovce, P.Marčiš, Šulákova 33, 949 01 Nitra, 0905548058                              Palec

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

11.09.   Vranov, Peter Lengvarský, Na Hrunku 52, 093 01 Vranov, 0907680228               Petruš

 

10.09.   Banská Bystrica, Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica     Mažári

17.09.   Zbehy, Stanislav Žákovič, 951 42 Zbehy 511                                                                        Benovič

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

17.09.   T.Breznica, Jozef Fuhás, 966 52 Tekovská Breznica 645                                      Štrba

             skúšky sa uskutočnia v rámci preteku

18.09.   Žilina, Rudolf Danek, Zahradníčka 37, 010 04 Žilina, 0905538582                  Adamčiaková

24.09.   Turčianske Kľačany, Marian Soldán, Štefánika 6, 038 61 Vrútky                       Klíma

24.09.   Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93                                                                             Bihari

24.09.   Poltár, Peter Rešutík, Horná 156, 980 52 Hrachovo                                                              Sitarčík 

01.10.   Holíč Rúbanice, Bc. J. Šafářová, Holého 927/107, 908 51 Holíč                          Kozárek

01.10.   Rohožník, MVDr. Vladimír Salai, 906 38 Rohožník 347, 0905521887                Majtasová

01.10.   Prašice, Peter Detko, 1.Mája 167, 956 22 Prašice                                                  Palec

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

01.10.   Dlhá nad Kysucou, Marian Vráblik, Vyšný Koniec 97, 023 54 Turzovka           Mažári

             0905640886

01.10.   Prešov, Andrej Sabanoš, Šípková 1, Prešov, 0911438581                                P.Lengvarský

01.10.   Košice, Judita Želtvayová, Štefánikova 28, 071 01 Michalovce                              Sudimák

08.10.   Bardejov, Martina Mizeráková, Timravy 15, 085 01 Bardejov                                              Moré

08.10.   Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88                                                                            Ružička

08.10.   Polícia Slovakia, /len pre potreby PZ/                                                                                    Sobolič

08.10.   Turany, Ing.JánHolko, Jánošíková 26, 038 53 Turany, 0904861042                    Bihari

08.10.      Brezno, Marian Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno                                                 Tatarko

15.10.   Smolinské, Vladimír Smolinský, 908 42 Smolinské 375, 0908147964                 Bočkai

15.10.   Trenčín, Pavol Švajda, 913 33 Horná Súča 273, 0903160547                                              Hamerlík

15.-16.10. Nitra, Maroš Svitač, Hanulova 4, 949 12 Nitra, 0908062306                           Majtasová

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

22.10.   Lučenec, Mgr. Jaroslav Sitarčík, Rúbanisko III/12, 984 03 Lučenec                     Šatník

22.10.   Pobedím, Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323                                                                           Hinerová

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

22.10.   Bratislava Vtáčnik, Ľ. Svoboda, Sibirská 29, 831 02 Bratislava, 0905962314    Sobolič

22.10.   Varín, Peter Podhorský, Hájik 413, 010 03 Varín, 0905265564                           Nalevanko

22.10.   Košice, Jozef Poruban, 1.Mája 11, 040 18 Košice                                                  Fabian

23.10.   Nitra, Martin Tóth, 951 01 Malý Lapáš 1,                                                                      Ružička, Ráček

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku                                                               Klíma, Eitler

22.-23.10. Košice,Ing. Valéria Ostrolúcka, Podhradová 13, 040 01 Košice,                      Štaudinger

             0905923031  skúšky sa uskutočnia vrámci preteku

29.10.   Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 085 01 Bardejov                       Moré

29.-30.10. Košice, L.Prokopová, Sputníková 7, 042 01 Košice,                                                    P.Lengvarský

             skúšky sa uskutočnia vrámci preteku        

05.11.   Skalica, Mgr. J.Vašečka, Školská 27, 909 01 Skalica, 0905783913                      Sobolič

 

 

7. Športové kynologické akcie

22.01.   Šamorín, 10.ročník Zimných pretekov o Šamorínsky pohár (ZM, SVV1, IPO1)

             bez pachových prác, Štefan Pongrácz, Hviezdna 5, 931 01 Šamorín, 0903 864849

 

Vladimír Smolinský, 908 42 Smolinské, 0908147964

26.02.   Gbely, 4.kolo ZZLK-obranársky pretek /SVV, SMP, IPO/, Mgr. Dušan Vrbňák,  

             Štefánikova 381, 908 45 Gbely

19.03.   Veľká Paka, Duna Cup 2011 Jozefov pohár /ZM, SVV1, IPO1/, bez                  Honíšková

             pachových prác + súťaž o najkrajšieho psa,                                                                            Kadlecaj

             J.Domonkoš, 930 51 Malá Paka 104, 0948000601                                                                Benovič

02.04.   Banská Belá – pretek podľa SVV1, IPO1 bez zadania skúšky

             Milan Babirád, 966 15 Banská Belá 241

03.04.   Piešťany-Bodona, súťaž podľa SVV1 so zadaním skúšky                                   Malina

Bc. Milan Komadel, Jánošíkova 66, 921 01 Piešťany, 0903 868975     

16.04.   Pobedím, 1.kolo Trend cupu /IPO,SVV/ so zadaním skúšky                                Adamuščin

             Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323, 0903250359                                                                      Ružička

16.04.   Handlová, BVK 2.ročník, Anton Šabik, Prievidzská 7/2, 972 51 Handlová

30.04.   Jablonica, 8.ročník kynologických pretekov na počesť vstupu SR do EÚ        

             podľa SMP a SVV, Bc. Jana Hamerlíková, Hurbanova 743,

             906 32 Jablonica, 034/6583310, 0915 311460        

01.05.   Prašice, 1.kolo Majstrovstiev Nitranského kraja v BVK,

             pretek o Pohár starostu obce Prašice, 15.ročník,

             P. Detko, 1.Mája 167, 956 22 Prašice

01.05.   Sabinov, Cena Sabinova /SVV1, IPO1/, so zadaním skúšky                                               Čurila

             Ján Mihalik, Ružová 59, 083 01 Sabinov

14.05.   Kolárovo, pretek o Pohár miestnych kynológov /SVV1, IPO1/, bez                     Mazúr

             pachových prác                                                                                                                       Hübsch

Marcel Molnár, Mierová 119, 946 03 Kolárovo, 0915 111705              

28.05.   Trenčín, 2.kolo Trend cupu /IPO, SVV/, so zadaním skúšky,                                               Adamuščin

             Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 01 Trenčín                                                                           Salai      

11.06.   Púchov, 9.ročník Memoriál Pavla Letka /SVV1, IPO1/ so zadaním skúšky          Klíma

J.Mikula, Dolné Kočkovce, 0903 841754                                                                               Nalevanko

25.06.   Nitra, Branný viacboj kynológov, 2.kolo Majstrovstiev Nitranského kraja

             v BVK, Martin Tóth, 951 01 Malý Lapáš 1

16.07.   Drienov, Memoriál Jozefa Pavúra, /SVV1/, M.Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov              

13.-14.08. Handlová, Špeciálny kynologický pretek Handlovskej doliny,

             dvojdňový obranársky pretek,

             Ing. R.Dobiš, Morovnianska cesta18/15, 972 51 Handlová

20.08.      Kolačno, 14. ročník o Pohár obce Kolačno /ZM, SVV, IPO/

Miloš Hudok, 958 41 Kolačno 243, 0907331761

27.08.      Prešov, Banícky kahanec 23.ročník, so zadaním skúšky,                                P.Lengvarský

Jaroslav Bielek, Lidická 11, Prešov, 0915935061   

 

27.08.   Alekšince, pretek k 20.výročiu založenia MKK, podľa SVV1                                               Sobolič

so zadaním skúšky, Róbert Faltus, 951 22 Alekšince 46, 0903 811737 

03.09.      Nitrica, 8.ročník preteku o Putovný pohár KK Nitrica /SVV, IPO/,                    Tóth

4.kolo Trend cupu so zadaním skúšky                                                                                    Šaliga

             Juraj Fodora, 958 54 Hradište370, 0907611055     

03.09.   Bojnice, Obranársky pretek M.Valachoviča-9.ročník,

             Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice

10.09.   Čakajovce, pretek so zadaním skúšky,                                                                                  Palec

             P. Marčiš, Šulákova 33, 949 01 Nitra, 0905548058  

16.-17.09. Mladosť Mestečko, Veľká cena Slovenska IPO1 a Majstrovstvá Slovenska    Ráček                    

             málopočetných a netradičných plemen IPO1                                                                           Ružička

             Bc.Ivan Suchánek, Komenského 1651/88, 020 01 Púchov, 0905233443               Honíšková

17.09.   Zbehy, Národný pohár 2011 /SVV1, SVV2, SVV3/ so zadaním skúšky             Benovič

Stanislav Žákovič, 951 42 Zbehy 511

17.09.      T.Breznica, /ZM, SVV/ pretek so zadaním skúšky                                                            Štrba

                Jozef Juhás, 966 52 Tekovská Breznica 645

24.-25.09. Šalková, Šalkovský pretek podľa 500 bodov          

                Ivan Plavec, Hronská 55, 974 06 Šalková

24.09.      Imeľ, pretek o Pohár MKK Imeľ podľa IPO so zadaním skúšky                        Benovič

Vojtech Hübsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908 415920                

24.09.   Košice, Detský kynologický deň, Mgr. M. Schwarczová

09.10.   Piešťany-Bodona, pretek podľa SVV,                                                                  Majtasová

             Bc. Milan Komadel, Jánošíková 66, 921 01 Piešťany, 0903868974

01.10.   Prašice, pretek Prašických kynológov /ZM, SVV1, SVV2/ so zadaním                Palec

             skúšky, 20.ročník, Peter Detko, 1.Mája 167, 956 22 Prašice

01.10.   Poltár – O Putovný pohár podľa SVV1 bez stôp,

             Peter Rešutík, Horná 156, 980 52 Hrachovo

15.10.   Nitra, Memoriál B. Šaligu-21.ročník, / SVV, IPO/, so zadaním                            Majtasová

             skúšky, Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, 949 01 Nitra                                                           Majtas

22.10.   Pobedím, 5.kolo Trend cupu/IPO, SVV/, so zadaním skúšky,                                              Sobolič

             Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323                                                                                            Hinerová

22.-23.10. Nitra, O Pohár firmy z Polytanu SK /SVV1, IPO1, IPO3/,                                       Ružička,Ráček

             M SR belgických ovčiakov, so zadaním skúšky,                                                    Eitler,Klíma

             Martin Tóth 951 01 Malý Lapáš 1

22.–23.10. Košice – Pretek o Pohár rektora UVL podľa SVV1, SVV3, IPO1, IPO3,       Bihari

so zadaním skúšky, Ing. Ostrolúcka Valéria, Podhradová 13, 040 01 Košice,        Štaudinger

0905923031    

29.10.   Lazany, Laziansky obranár, Z.Martináková, M.Rázusa 6/2, 971 01 Prievidza

29.-30.10. Košice, Memoriál P.Špácaya /SVV1, IPO1/ so zadaním skúšky                       Čurila

             Lucia Prokopová, Sputniková 7, 042 12 Košice                                                 P.Lengvarský

12.11.   Lučenec  Pretek Rúr-Gas, Peter Dóža, Sadová 26, 984 01 Lučenec

03.12.   Lučenec – Pretek o Pohár mesta Lučenec, obranársky pretek,

             Mgr. Jaroslav Sitarčík, Rúbanisko III/12, 984 03 Lučenec

10.12.   Trenčín, Vianočný pretek kynológov

             /SVV, IPO, + poslušnost iba pre členov klubu/

 

8. VÝCVIKOVÉ KYNOLOGICKÉ TÁBORY

17. – 19.06.            Jablonica – Výcvikové sústredenie pred skúškami

Bc. Jana Hamerlíková, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica,

034/6583310, 0915311460

05. – 10.07.            Pliešovce – Letný výcvikový tábor so zadaním SVV skúšky                              Štaudinger

                Bc. Ivan Teren, Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce

14. – 17.07.            Imeľ – Medzinárodný výcvikový tábor bez zadania skúšky

                Vojtech Hübsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908 415920

01. – 06.08.            Piešťany – Letný výcvikový tábor so zadaním skúšky SVV,                             Šaliga

                Bc. Milan Komadel, Jánošíkova 66, 921 01 Piešťany, 0903868975

01. – 06.08.            Počúvadlo – Letný výcvikový tábor                                                                   

                Ondrej Bihari, 966 15 Banská Belá 294

11. – 14.08.            Handlová – 3. ročník víkendového stanového tábora kynológov

                Anton Šabík, Prievidzká 7/2, 972 51 Handlová

 

ROZHODCOVIA PRE VÝKON PSOV                  IPO + SchH

Adamuščin Jozef Bc., Nám. Oslobodenia 16/5, 905 01 Senica (0907 738031)

Benovič Július, Furdekovej 6, 851 03 Bratislava (02/62314171, 0905 138764)

Bihari Ondrej, 966 15 Banská Belá 294 (0918 183525)

Bočkai Miloš, Osadná 18, 831 01 Bratislava (0918 635808)

Čurila Peter, Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa (0915 567550)

Danek Rudolf, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina (0905 358582)

Fabian Anton, Pod Táborom 11, 080 01 Prešov (0903 852415)

Hamerlík Štefan, Ing., Školská 6, 906 32 Jablonica (034/6583226, 0904 165079)

Hinerová Alžbeta, Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava (0904 519250)

Honíšková Jana, Osiková 7, 010 01 Žilina (0949 204142)

Hübsch Vojtech, 946 32 Imeľ 821 (0908 415920)

Jaký Ľubomír, MVDr., Svätoplukova 50, 903 01 Senec (02/45923033, 0908 737870)

Kačník Ján, D.Makovického 73/4, 034 01 Ružomberok (044/4328203, 0904 985740))

Kadlecaj Milan, Mierová 32, 900 44 Tomášov (02/45958315, 0905 341415)

Klíma Jozef, 972 15 Kľačno 326 (046/5445119, 0903 102686)

Kozárek Martin, Mierová 856, 908 72 Závod (0918 529864)

Kucková Jana, 976 33 Oravce 10 (0903 525984)

Lengvarský Igor, Mgr., Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou (057/4464781, 0905 249334)

Lengvarský Peter, Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou (0907 680228)

Majtas Dušan, Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava (02/45522441,0907 716290)

Majtasová Marta, Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava (0908 128331)

Marton Pavol, MVDr., Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou (0905 604281)

Mazúr Peter, Dlhá 32/320, 935 37 Dolný Pial (0907 225758)

Olearčin Jozef, Dostojevského 45, 058 01 Poprad (0905 544645)

Petruš Peter, Višňová 26, 083 01 Sabinov (051/4524353, 0905 417393)

Ráček Marián Ing., 935 31 Dolná Seč 273 (0903 219471)

Ružička Viliam, Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice (032/6484038, 0903 453389)

Salai Vladimír, MVDr., 906 38 Rohožník 347 (0905 521887)

Sobolič Milan, Dlhá 21, 900 25 Chorvátsky Grob (02/45996172, 0903 323514)

Sudimák Ján, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov (054/4746803, 0905 489062)

 

Szabó Štefan, Jovická 28, 048 01 Rožňava (058/7343702,0905 967207)

Šaliga Ján, J.Kráľa 110, 949 01 Nitra (0907 295245)

Štrba Miroslav, Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa (045/6856244)

Tatarko Zoltán, MVDr., 966 15 Banská Belá 103 (0918 347168)

Tóth Ján, Levická 50, 949 01 Nitra (0903 795693)

 

NÁRODNÝ SKÚŠOBNÝ PORIADOK

Bc. Adamčiaková Andrea, Železničná 955, 034 95 Likavka (044/4331792, 0905 511257)

Benovič Július, Furdekovej 6, 851 03 Bratislava (02/62314171, 0905 138764)

Bihari Ondrej, 966 15 Banská Belá 294 (0918 183525)

Blaško Ján, Štefánikova 545, 059 38 Štrba (052/7781370, 0903 995420)

Čurila Peter, Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa (0915 567550)

Fabian Anton, Pod Táborom 11, 080 01 Prešov (0903 852415)

Gajdoš Jaroslav, I. Textorisovej 3/27, 036 01 Martin (0905 603066)

Hamerlík Štefan, Ing., Školská 6, 906 32 Jablonica (034/6583226, 0904 165079)

Hinerová Alžbeta, Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava (0904 519250)

Hübsch Vojtech, 946 52 Imeľ 821 (0908 415920)

Jaký Ľubomír, MVDr., Svätoplukova 50, 903 01 Senec (02/45923033, 0908 737870)

Jančiček Jaroslav, Holubyho 22, 920 03 Šulekovo (0902 219415)

Kačník Ján, D.Makovického 73/4, 034 01 Ružomberok (044/4328203, 0904 985740)

Kadlecaj Milan, Mierová 32, 900 44 Tomášov (02/45958315, 0905 341415)

Klíma Jozef, 972 15 Kľačno 326 (046/5445119, 0903 102686)

Kormoš Vladimír, MUDr., Ústie nad priehradou 107, 028 01 Trstená (043/5322024, 0905 522417)

Kozárek Martin, Mierová 856, 908 72 Závod (0918 529864)

Lengvarský Igor, Mgr., Tehelná 276, 093 03 Vranov n.Topľou (057/4464781, 0905 249334)

Lengvarský Peter, Na Hrunku 52, 093 01 Vranov n.Topľou (0907 680228)

Majtas Dušan, Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava (02/45522441,0907 716290)

Majtasová Marta, Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava (0908 128331)

Malina Igor, Brigádnická 35, 911 01 Trenčín (0944 534295)

Marková Silvia RNDr.,PhDr., Pravenec 290, 972 16 Prievidza (046/5441412)

Marton Pavol, MVDr., Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou (0905 604281)

Mazúr Peter, Dlhá 32/320, 935 37 Dolný Pial (0907 225758)

Mažári Miroslav, Nábrežná 9/30, 036 08 Vrútky (043/4284005, 041/5667221, 0908 510955)

Moré Eugen Bc., B.Němcovej 19, 080 05 Prešov (0905 488758)

Nalevanko Miroslav, Benice 31, 038 42 Príbovce (0907 557651)

Olearčin Jozef, Dostojevského 45, 058 01 Poprad (0905 544645)

Palec Ivan, Ratnovce 322, 922 31 Sokolovce (0918 154468, 033/7737246)

Petruš Peter, Višňová 26, 083 01 Sabinov (051/4524353, 0905 417393)

Prouza Stanislav, Scherera 26, 921 01 Piešťany (033/7627664)

Ráček Marián Ing., 935 31 Dolná Seč 273 (0903 219471)

Ružička Viliam, Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice (032/6484038, 0903 453389)

Salai Vladimír MVDr., 906 38 Rohožník 347 (0905 521887)

Sitarčík Jaroslav, Rúbanisko II/12, 984 03 Lučenec (0911 209714)

 

Slačková Jaroslava Ing., Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš (044/5533400, 0905 268630)

Surový Miroslav Mgr., Strmá 7, 974 11 Banská Bystrica (0905 644907)

Sudimák Ján, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov (054/4746803, 0905 489062)

Szabó Štefan, Jovická 28, 048 01 Rožňava (0905 967207)

Šaliga Ján, J.Kráľa 110, 949 01 Nitra (0907 295245)

Šatník Vasil Pharm.Dr., 976 34 Tajov 263 (0907 818436)

Štaudinger Juraj Mgr., L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec (047/4323986, 0905 265563)

Štrba Miroslav, Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa (045/6856244)

Tatarko Zoltán MVDr., 966 15 Banská Belá 103 (0918 347168)

Teren Ivan Bc., Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce (045/5562521, 0904 678174)

Tóth Ján, Levická 50, 949 01 Nitra (0903 795693)

Želtvayová Judita, Štefánikova 28 B2/A, 071 01 Michalovce (056/6425633, 0908 972916)

 

ROZHODCOVIA PRE OBEDIENCE

Ďurka Marián, Estónska 30, 821 06 Bratislava (0903 923203)

Fedorová Viera MVDr., 044 71 Paňovce 136 (0905 218593)

Tamáši Pavel Ing., Račianska 17, 831 04 Bratislava (0917 753931)

Tkáčová Ingrid Ing., Líščie Nivy 2, 821 08 Bratislava (0908 466705)

Tóthová Dana Mgr., 044 71 Paňovce 135 (0911 273052)

 

ROZHODCOVIA PRE EXTERIÉR NO

Huľo Milan, Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo (0910 796633)

Kadlecaj Milan, Mierová 32, 900 44 Tomášov (02/45958315, 0905 341415)

Kočajda Ivan, Mgr., Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica, (048/4104911)

Lisoňová Silvia, Tehelňa 27, 060 01 Kežmarok

Majsniar Albín, č.d. 93, 966 02 Vyhne (045/6772386, 0905 259122)

Salai Vladimír, MVDr., 908 38 Rohožník 347 (034/848455)

Sudimák Ján, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov (054/4746803, 0905 489062)

Štaudinger Juraj Mgr., L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec (047/4323986)

 

BONITAČNÍ KOMISÁRI SÚCHNO

Kadlecaj Milan, Mierová 32, 900 44 Tomašov (02/45958315, 0905 341415)

Kočajda Ivan, Mgr., Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica, (048/4104911)

Majsniar Albín, č.d. 93, 966 02 Vyhne (045/6772386, 0905 259122)

Sudimák Ján, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov (054/4746803, 0905 489062)

Štaudinger Juraj, Mgr., L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec (047/4323986)

 

ČAKATELIA NA ROZHODCOV PRE EXTERIÉR NO

Oravec Milan, J.Matušku 12/39, 052 05 Spišská Nová Ves (053/4427403)

Sobinovský Ľudovít, Teplička 305, 052 01 Spišská Nová Ves

Špeťková Andrea, Ďumbierska 13, 949 01 Nitra (037/533404)

 

Spracované na základe dodaných materiálov ZŠK SR a SÚCHNO

Spracoval: Bc. Jozef Adamuščin

Za správnosť: Mgr. Juraj Štaudinger

Kalendár kynologických akcií bol schválený Prezídiom ZŠK SR dňa 12.11.2010 v Banskej Bystrici

  


  

 


 

 

 

 
 
TOPlist